Dansmeditation

Dansmeditation

Dansmeditation

Människor har i alla tider dansat och sjungit för att uttrycka glädje, sorg, tacksamhet, skuld, vrede, förtvivlan, gemenskap och för att hylla livet, men också för att bota, hela och söka förening med det andliga genom dansen. Dansmeditation är en universell företeelse som återfinns i en mängd olika variationer i de flesta av världens olika religioner och kulturer, men kanske framför allt i den sufiska traditionen.

Vad är dansmeditation?

Dansmeditation i vårt koncept är ett kombinationspass bestående av lifedancing (frigörande dans) och stillasittande, tyst meditation, vipassana. Varje pass börjar med en lifedancingcykel där vi dansar oss genom de olika elementen jord, eld, vatten och luft och därefter stillasittande tyst meditation. Vi använder oss av energiarbete med chakra i dansmeditationen. 

Varför dansa och meditera?

Dansmeditation är en metod för att bearbeta stress, ge avspänning, energi och främja personlig och andlig utveckling.

Dansmeditation är ett bra redskap för att motverka stress och oro. Vetenskapliga studier visar att dansmeditation – dans och meditation – kan användas för att förebygga och behandla nedstämdhet och depression. Det kan också ge ökad självkänsla och ökad självkännedom på en känslomässig, psykisk, fysisk och andlig nivå. Dansen bidrar också till ökad fysisk smidighet och rörlighet samt ökad blodcirkulation. Det kan även lindra och lösa upp fysisk smärta.

Regelbunden dansmeditation skapar lugn och harmoni i ditt inre och gör att du får en bättre balans i livet. 

Om Lifedancing

Lifedancing – på svenska livsdansen – är fri dans och rörelse inom disciplinen frigörande dans. Det är en metod där du får möjlighet att uttrycka dansglädje, rörelsefrihet och komma i kontakt med dina egna, inre processer genom att frigöra energi. Det är en metod för att sätta kroppens energier i rörelse och bli ett med sitt eget flöde. Det handlar om att lyssna inåt och skapa kontakt med sitt eget center, bli grundad och via dans och rörelse uttrycka sig på sitt eget sätt. Du får möjlighet att undersöka och utveckla din förmåga att relatera till andra på ett både lekfullt och roligt sätt genom att dansa din egen dans tillsammans med andra - och inte minst, med dig själv. Vi börjar med centrering och grundning och därefter dansar vi oss genom de fyra elementen, jord, eld, vatten och luft, och avslutar med integrering och avslappning. Lifedancing har en grundande effekt och är en bra förberedelse inför stillasittande, tyst meditation.

Om Vipassana

Vipassana har sitt ursprung och sin direkta grund i Buddhas egna utsagor och undervisning. Ordet vipassana är pali (det språk de buddhistiska sutrorna är nedteckande på. Buddha själv talade språket magadhi) och betyder insikt, betrakta eller bevittna. Vipassana kan praktiseras på flera olika sätt. Vi är inspirerade av Osho-rörelsens tolkning. Meditationstekniken Vipassana innebär att man betraktar sin egen andning med full uppmärksamhet. Meditationstekniken innehåller två grundläggande övningar: sittande meditation och gående meditation. Den första fasen är stillasittande, tyst meditation där man har sin fulla uppmärksamhet på andningen. Den andra fasen är gående meditation, s k Vipassanagång, där man går stilla i en cirkel motsols med medveten närvaro i alla sina rörelser och framför allt i sina fotsulor. Därefter följer ytterligare en fas av stillasittande, tyst meditation med fokus på andningen. I all sin enkelhet är Vipassana en mycket kraftfull meditationsteknik. Nybörjare rekommenderas att vara grundade innan de praktiserar metoden och att praktisera den tillsammans med vana meditatörer.

Vi erbjuder

Vi erbjuder kurser, workshops och retreater i dansmeditation och meditation. För aktuellt kursprogram se vårt kalendarium.